Η ανάγκη για συμβουλευτική καριέρας

Η ανάγκη για συμβουλευτική καριέρας προκύπτει όταν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση μετάβασης είτε κατά επιλογή, είτε λόγω ανάγκης: στην νεανική ηλικία, συνήθως κατά την αποφοίτηση από to Λύκειο ή στην αρχή μίας νέας καριέρας, στην μέση ηλικία λόγω απώλειας θέσης εργασίας ή επιστροφή στη δουλειά ή και αλλαγή καριέρας.

Η συμβουλευτική καριέρας προϋποθέτει να κάνουμε κάποια αρχική βασική εργασία για προσδιορισμό και επιτυχία του στόχου μας!

Μαζί θα κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα να προσδιορίσουμε τις δυνατότητες σας δηλαδή τις ικανότητες και δεξιότητες σας αλλά και να εντοπίσουμε τις αδυναμίες σας.    

Όταν μιλάμε για τις δυνατότητες σας, δεν μιλάμε μόνο για δεξιότητες που διδαχθήκατε όπως π.χ. μαθηματικά ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. αλλά και ικανότητες που είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας όπως επικοινωνία, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα τα οποία βγαίνουν τόσο φυσικά σε σας που καμία φορά δεν τα αναγνωρίζετε ως ξεχωριστές ικανότητες. Εφόσον αναγνωρίσετε ποιοι είσαστε χρησιμοποιώντας τα φυσικά σας προσόντα και εφαρμόζοντας τα σε αυτό που κάνετε, σίγουρα γίνεστε καλύτεροι και επιτυγχάνετε τον στόχο σας με περισσότερη ευκολία.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε εντελώς τα αδυναμίες σας που θα εντοπίσετε κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής.  Σκοπός είναι να μάθετε να τις διαχειρίζεστε σχεδιάζοντας μια στρατηγική για να τις βελτιώσετε και να τις αναβαθμίσετε.

Το κλειδί στην λήψη καλών αποφάσεων σχετικά με την επιλογή της σωστής καριέρας είναι μέσω της αυτογνωσίας να κατανοήσετε τους στόχους σας και τις επιλογές σας!