Το απόλυτο τεστ πραγματικότητας για να προσδιορίσετε την καταλληλόλητα σας για μια συγκεκριμένη καριέρα.  Ίσως η πιο καλή μέθοδος για να πάρετε την τελική απόφαση σας για τι σταδιοδρομία θα ακολουθήσετε, είναι να εκτελέσετε ‘πραγματική’ εργασία που σχετίζεται με το επάγγελμα που έχετε στο μυαλό σας. Αυτό θα σας παρέχει από πρώτο χέρι πληροφορίες σχετικά με τη πιθανή προσαρμογή των δεξιοτήτων σας, των αξιών σας και των ενδιαφερόντων σας και εκείνων που απαιτούνται από το επάγγελμα

Αυτή η εμπειρία μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρακτικής άσκησης, μερικής απασχόλησης ή καλοκαιρινής απασχόλησης ή και ακόμα εθελοντικής εργασίας.

Ποια τα κυριότερα πλεονεκτήματα της;

  • Σας παρέχει πραγματική εμπειρία. Η συμμέτοχή σε μια εταιρεία ως ασκούμενος σας δίνει την ευκαιρία να εργαστείτε πρακτικά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
  • Σας προσφέρει δικτύωση, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να κάνετε νέες επαγγελματικές επαφές. Αλλοεπιδρώντας με επαγγελματίες αποκτάτε νέες συνδέσεις και μαθαίνετε πώς να επικοινωνείτε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Επίσης μπορείτε να ρωτήσετε τους επαγγελματίες του χώρου που σας ενδιαφέρει, την πορεία της δικής τους σταδιοδρομίας, τα εμπόδια που συνάντησαν στον δρόμο τους όπως και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος
  • Σας δίνονται πολλές φορές ευκαιρίες να παρακολουθήσετε συναντήσεις και τρόπους χειρισμού προβλημάτων που θα προκύψουν
  • Μπορείτε να προσθέσετε την εργασιακή σας εμπειρία στην αίτηση του πανεπιστημίου ή στο βιογραφικό σας. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένες εταιρείες προσφέρουν θέσεις απασχόλησης σε ασκούμενους ακόμα και πριν την αποφοίτηση τους.

Αναμφίβολα οποιαδήποτε μορφή εργασιακής εμπειρίας σας προσφέρει τις θεμελιώδης έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε για το επάγγελμα που σκέφτεστε να ακολουθήσετε. Η γνώση και η εμπειρία αυτή είναι ακόμα ένα εργαλείο για να πάρετε την τελική σας επαγγελματική απόφαση!